Puur Hoorn | Interview

Puur Hoorn is een reis die de bewoners uit Hoorn en de gemeente samen maken, een klimaatneutrale en daarmee duurzame stad de eindbestemming. De focus van Puur Hoorn ligt op projecten en initiatieven die vanuit de samenleving zelf komen, een vliegwieleffect hebben en gericht zijn op het aangaan van partnerschap.

Het merk Puur Hoorn wordt in alle communicatie rondom duurzaamheid gebruikt. Niet alleen door de gemeente maar juist ook door inwoners, ondernemers en instellingen die zich inzetten voor een duurzame stad. Puur Hoorn steunt op zeven pijlers die gezamenlijk alle domeinen omvatten waarbinnen ontwikkeling nodig is om ons einddoel te bereiken. Deze pijlers zijn bewustwording en gedrag, energie, bouw, mobiliteit, afval water en eigen beheer en beleid.

Annemarie neemt voor Puur Hoorn een kijkje bij inwoners die hun ervaringen op het gebied van duurzaam wonen en leven willen delen met hun stadsgenoten.